59,50 US$ - 66,50 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
450,00 US$ - 500,00 US$/Đơn vị
2 Đơn vị(Min. Order)
3.200,00 US$ - 3.400,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)